Skip to main content

Poštovani,

Temeljem članka 23. i 24. Statuta Rukometnog saveza Zagrebačke županije saziva se 6. redovna Izborna skupština Saveza koja će se održati 13.12.2021. godine (ponedjeljak) u Hotelu Sport 10310 Ivanić-Grad, Etanska 4 (sala), s početkom u 17:00 sati.

Na izbornoj sjednici Skupštine Rukometnog saveza Zagrebačke županije za novo mandatno razdoblje 2021.-2025. godine verificirat će se novi predstavnici članova RSZŽ u Skupštini RSZŽ i izabrati sljedeći dužnosnici:
– članovi Upravnog odbora
– predsjednik i dva dopredsjednika
– članovi Nadzornog odbora

Izbori će se obaviti sukladno odredbama Statuta i Poslovnika RSZŽ. i Odluke o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2021.-2025.godine.

1. Članice RSZŽ:
-rukometni klubovi-udruge sa područja gradova i općina Zagrebačke županije (izabiru po jednog člana Skupštine)
-udruženje rukometnih sudaca Zagrebačke županije (izabiru po jednog člana Skupštine)
-udruženje rukometnih trenera Zagrebačke županije (izabiru po jednog člana Skupštine)
2. Dosadašnji predstavnici mogu biti ponovno birani u Skupštinu RSZŽ.
3. Predstavnik u Skupštini može bit osoba koja je: državljanin republike Hrvatske, navršila 18 godina, afirmirani sportski djelatnik ili sportaš, član udruge koju predstavlja, da prihvaća i promiče načela Olimpijske povelje, prihvaća kodeks MOO-a i statut RSZŽ-a.

Pozivamo sve članice RSZŽ da njihova nadležna tijela izaberu predstavnika u Skupštinu RSZŽ i da popune potrebne obrasce, te da isti budu ovjereni od ovlaštenih osoba svoje udruge-kluba, te ih dostave na e-mail RSZŽ-a.

ZAKLJUČNI ROK: 03.12.2021.

S poštovanjem,

Tajnik RSZŽ:
gosp. Zvonko Barilić