Ženski rukometni klub "Zelina"

Trg kardinala alojzija Stepinca 2, Zelina
OIB: 50023737748
rukometniklubzelina@gmail.com
www.rk-zelina.hr

Info

Tanja Mađarac
098 633 940

Kontakt