Skip to main content

Temeljem članka 23. i 24. Statuta Rukometnog saveza Zagrebačke županije sazivam
16. redovnu Izvještajnu skupštinu Saveza koja će se održati 12. prosinca 2022. godine
(ponedjeljak) u Dugom Selu-Prozorje, Prozorska 177, (prostor Konobe „Franteo“), s
početkom u 17:30 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

Otvaranje Izvještajne skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda,
1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine (privitak 1.),
2. Radna tijela Skupštine
– radno predsjedništvo
– izbor Povjerenstva za ovjeru mandata
– zapisničar i dva (2) ovjerovitelja zapisnika,
3. Izvješće povjerenstva za ovjeru mandata i verifikacija,
4. Usvajanje Skr. zapisnika sa 6. redovne Izborne skupštine održane 13. 12. 2021.
godine Ivanić-Gradu (privitak 2.),
5. Izvješća Saveza
– o radu za 2021. godinu (privitak 3.)
– Financijsko izvješće za 2021. godinu (privitak 4.)
– Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu,
6. Rasprava po Izvješćima,
7. Usvajanje
– a) Izvješća o radu za 2021. godinu
– b) Financijskog izvješća za 2021. godinu
– c) Izvješća Nadzornog odbora za 2021. godinu,
8. Programi Saveza
– Program rada za 2023. godinu (privitak 5.)
– Financijski plan za 2023. godinu (privitak 6.),
9. Rasprava o programu i financijskom planu Saveza,
10. Usvajanje
– a) Programa rada za 2023. godinu,
– b) Financijskog plana za 2023. godinu,
11. Potvrđivanje prijema RK „Ivanić-Grad“ u članstvo RSZŽ,
12. Pravilnik o nagrađivanju (privitak 7.),
13. Informacija o stanju i realizaciji planova za 2022. godinu,
14. Razno.

Molimo za nazočnost!

Predsjednik:
Miroslav Ivić